Spare parts

Borrutrustning:
Fine Spike
 
Diamantborrmaskiner, Tunnväggiga. Pos A,B,Q,F:
SPJ-5Vi F SPN-Mini A
SPJ-5V Q SPJ-5A
SPJ-5R B Model #40/2002
 
Diamantborrmaskiner, ett varvtal. Pos P,R,K,J,L,M,E:
SPN-8V2i E SPF-6R P,R,K
SP-6N2 J,K,L,M
SP-6N J,K,L,K
 
Diamantborrmaskiner, två varvtal. Pos X,Y,Z,Xi,Yi,T,S,U,V,C,Ti:
SPM-12Vi C,Ti SPZ-10Vi Xi,Yi
SPM-55 T,S,U,V SPZ-10R X,Y,Z
 
Diamantborrmaskin för Torrborrning: HDD 120
 
Annan teknisk information:
Justering av slirbroms